Maandag 10 december 2018

ST. ELISABETH SLUIT JAAR AF MET ZWARTE CIJFERS

Vanwege de nog steeds aanhoudende boycot door de gemeente van deze nieuwssite  kon ik er zelf niet bij zijn, maar ongetwijfeld heeft wethouder Toine Theunis vorige week een vreugdekreet geslaakt bij het presenteren van de financiële jaarrekening.  Werd de lokale schatbewaarder met Prinsjesdag nog geconfronteerd met onverwachte kortingen vanuit het Rijk op het gemeentefonds met maar liefst 1,7 miljoen euro, nu kreeg hij te horen dat Roosendaal met terugwerkende kracht 1 miljoen euro extra tegemoet kan zien voor de uitkeringen van 2018. Een en ander is het gevolg van wat Haagse herberekeningen.  ‘Wat voor weer zou het zijn in Den-Haag?’, aldus een aloude muzikale vraag van Conny Stuart. Theunis heeft het nu aan den lijve ondervonden. Het kan daar ook in financiële zin vriezen en dooien.
Directeur Marieke Bouwman van St. Elisabeth had onlangs voor de contactpersonen van de bewoners een soortgelijke boodschap te melden. ‘We staan er financieel gezond voor. De extra twee miljard van het ministerie hebben we gebruikt voor het investeren in extra personeel, wat de bewoners direct ten goede komt. Het schoonhouden van de kamers, wat voorheen in het takenpakket zat van de IG-ers, is overgenomen door de huishoudelijke dienst. Voor het bereiden van de maaltijden zijn we in zee gegaan met De Keukenprinses. De bewoners zijn daardoor verzekerd van extra goede- en gezonde maaltijden, en het betekent tevens weer een verlichting van het takenpakket van de IG-ers’. De logische vraag wat de IG-ers met die herwonnen tijd precies gaan doen had Bouwman uiteraard al zien aankomen, en daarom stelde ze dit meteen maar zelf aan de orde.
‘De toezichthouders kunnen nu meer tijd besteden aan het persoonlijke contact met de bewoners. Alleen …(lacht enigszins besmuikt) veel van hen weten niet goed hoe ze dat moeten doen. Wat niet zo verwonderlijk is. In de opleiding heeft altijd het accent gelegen op het zorgen en doen, het de bewoners in materialistische zin zo goed mogelijk naar de zin maken. Ze komen er nu achter dat diverse bewoners zichzelf heel goed weten te vermaken en geen behoefte hebben aan inbreng van buiten. Sommigen lezen graag, anderen maken korte wandelingetjes door het pand, en er zijn er ook die slapend de dag doorkomen. Toch is er volgens de teamleiding op dit gebied winst te boeken en daarom worden alle toezichthouders op dit punt in 2019 bijgeschoold. Spelletjes spelen doet de leiding wellicht aan hun eigen of de kindertijd van hun kinderen denken, maar onderzoek heeft uitgewezen dat spelletjes een uitermate adequaat middel is om de bewoners, zeker zij die kampen met een vorm van dementie, bij de tijd te houden’.  Net als ik bleek een contactpersoon van een bewoner van een andere huiskamer zich zorgen te maken over de veiligheid en het veiligheidsgevoel van zijn moeder.  ‘Een medebewoner gedraagt zich regelmatig agressief, niet alleen ten opzichte van de leiding, maar ook in de richting van de andere bewoners. Als dat gebeurt wanneer ik er net op bezoek ben, ga ik niet bepaald met een gerust gevoel weg’. Bouwman moest erkennen dat St. Elisabeth niet goed berekend is op agressief gedrag. ‘Vroeger werd daar niet zo’n punt van gemaakt. Als een patiënt -zo werden ze toen nog aangeduid- als onhandelbaar werd aangemerkt, kreeg deze een spuitje van de dokter, en dan was hij of zij voorlopig wel onder zeil. Zo willen we nu niet meer omgaan met de mensen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Ook de agressieve bewoner heeft een achterban, en die verwachten uiteraard niet hun vader of moeder plat gespoten aan te treffen. We proberen de agressie in goede banen te leiden door extra goed op deze probleemgevallen te letten, en ook besteedt onze huispsycholoog meer aandacht aan deze mensen. Ik heb het in deze functie gelukkig nog niet mee mogen maken dat een bewoner echt niet meer gehandhaafd kon worden in de huiskamer. Mocht dat zich onverhoopt toch een keer voordoen, dan zullen we in ons in overleg met de GGD op de situatie beraden. De GGD is er echter ook geen voorstander van om bewoners uit hun vertrouwde omgeving weg te halen. Dat levert elders ongetwijfeld nog veel grotere problemen op’. Bouwman kon de bijeenkomst met een positief geluid afsluiten door de plannen voor 2019 bekend te maken. ‘We streven er nu al zoveel mogelijk naar, maar vanaf 1 januari is er minstens altijd één IG-er in de huiskamer aanwezig. Onze personeelscampagne van enkele maanden terug heeft zulke vruchtbare resultaten opgeleverd dat de staf binnenkort flink kan worden uitgebreid. Versterking is mondjesmaat nog wel welkom, maar in feite zijn alle formatieplekken nu ingevuld. Alle huiskamers zijn nu ook qua bewoning geheel bezet, en dat stelt ons wel voor een ander probleem, want de lijst met wachtenden die bij ons willen komen wonen, groeit ook gestadig. Dat is wel een duidelijk aandachtspunt voor het komend jaar’.