Zaterdag 13 januari 2018

STADSKANTOOR NOG STEEDS BEREIKBAAR VIA INFO@ROOSENDAAL.NL

Dagblad Trouw liet onlangs uitzoeken hoe het met de gemeentelijke bereikbaarheid is gesteld. De resultaten stemmen niet bepaald vrolijk. ‘Even bellen met het gemeentehuis voor een informatieve vraag of om te klagen over een kromgetrokken verkeersbord is in bijna een kwart van de gemeenten onmogelijk. Burgers moeten eerst uitgebreid een contactformulier invullen. En dan is het naar afwachten wanneer een ambtenaar terug belt. Als hij al terugbelt’, verzucht de dienstdoende verslaggever.  De meeste gemeenten maakten het al eerder onmogelijk telefonisch contact te zoeken, terwijl een lijfelijk bezoekje aan de balie al helemaal niet de bedoeling is. Het mailadres was nog een laatste lijntje tussen bestuur en burgers. Maar steeds meer gemeenten knippen dat door. Maar liefst 22 procent heeft geen e-mailadres op hun website staan. Dat betekent een stijging van 30 procent sinds 2015. Bij deze gemeenten worden burgers gedwongen hun vraag via een contactformulier te stellen.
Van de in totaal 388 gemeenten zijn er 86 niet meer per e-mail bereikbaar. Een kwalijke zaak, aldus de Peter van van de Wijngaart van ‘Wij Verdienen Beter’, de organisatie die de websites onderzocht. “Gemeenten die niet bereikbaar zijn per e-mail maken het voor burgers lastiger om met hun lokale overheid in contact te komen. Een digitaal formulier verplicht de burger daarbij vaak tot het geven van onnodige en soms privacy-gevoelige informatie’, klaagt hij.
Ik had nog nooit van deze zelfbenoemde belangengroepering gehoord. Het artikel in Trouw was me in eerste instantie ook ontgaan, en dat terwijl ik notabene in de eindfase van mijn proefabonnement op de geprinte versie verkeerde. Uit het dagelijks bericht van de griffie bleek echter dat vrijwel tegelijkertijd twee raadsfracties vragen hebben gesteld over dit smalle digtale lijntje tussen burger en lokale overheid, omdat volgens de raadsleden Eric de Regt, Rene van Broekhoven (Roosendaalse Lijst) en Robert Breedveld (CDA) uit het bericht op te maken valt dat ook Roosendaal tot de bedreigde e-mailcontacten behoort. Met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht is het profileren weer een ‘core business’ geworden voor de politieke partijen, tijdens rustig politiek vaarwater zou de politiek hebben volstaan met een raadsvraag die door meerdere partijen is ondertekend. Sinds de officieuze start van de campagne is het echter weer ieder voor zich, en dus moet burgemeester Niederer twee keer de pen ter hand nemen om tegemoet te komen aan deze profileringsdrang. En natuurlijk moet er eerst een ambtenaar in actie komen om dit democratische recht uitputtend in kaart te brengen. Lees onderstaand eerst de letterlijke tekst van de gestelde raadsvragen en schudt dan meewarig het hoofd.    

ROOSENDAALSE LIJST:
Volgens het jaarlijkse onderzoek van belangenorganisatie “Wij Verdienen Beter” zijn 86 gemeenten niet meer bereikbaar per mail. Inwoners kunnen alleen nog hun vraag kwijt op een online contactformulier. Dit geldt inmiddels voor 22 procent van de gemeenten, vorig jaar was dat nog 19 procent. De organisatie spreekt van een slechte ontwikkeling. ,,Gemeenten die niet bereikbaar zijn per e-mail maken het voor burgers lastiger om met hun lokale overheid in contact te komen." Bovendien blijken gemeenten met een digitaal formulier hun burgers vaak om onnodige en soms privacygevoelige informatie te vragen, zo constateert de belangenclub. Volgens het bovengenoemde onderzoek behoort ook onze gemeente tot die gemeenten die niet meer bereikbaar zijn via e-mail. (zie bijgevoegde link) https://www.bndestem.nl/economie/steeds-meer-gemeenten-niet-meer-bereikbaar-viade-mail~a8570be0/ De Fractie van de Roosendaalse Lijst heeft hier enkele vragen over: 1. Klopt het dat onze gemeente niet meer via e-mail bereikbaar is voor vragen en zo ja, sinds wanneer is dat het geval? 2. Waarom is voor dit beleid gekozen? 3. Denkt u dat uw werkwijze voldoende klantvriendelijk is en zo ja waarom? 4. Bent u bereid weer een mogelijkheid te creëren om ook via een “normale” e-mail vragen te accepteren? Graag een toelichting. 5. Herkent u zich in de stelling in het artikel dat gemeenten soms onnodige informatie opvragen bij de burger? Zo ja, wat gaat u hieraan doen, zo nee, waarom niet? Namens de fractie van de Roosendaalse Lijst, René van Broekhoven en Eric de Regt.

CDA
In een artikel in de TrouwDe Verdieping van gisteren valt te lezen dat een kwart van de Nederlandse gemeenten niet meer per e-mail voor inwoners bereikbaar is. Bij deze gemeenten worden burgers gedwongen hun vraag via een contactformulier te stellen. Ook de gemeente Roosendaal wordt onder deze gemeenten gerekend, blijkens het bij het artikel geplaatste kaartje. Zie: https://www.trouw.nl/democratie/kwart-gemeenten-is-niet-meer-te-mailen~aa3a6f1c/ Gemeenten die niet bereikbaar zijn per e-mail maken het voor burgers lastiger om met hun lokale overheid in contact te komen. Bovendien verplicht een digitaal formulier de burger vaak tot het geven van onnodige en/of privacygevoelige informatie. De CDA-fractie hecht belang aan laagdrempelige communicatie met inwoners en heeft daarom de navolgende vragen: 1.Klopt het dat de gemeente Roosendaal geen e-mailadres op haar website vermeldt? 2.Klopt het dat inwoners die in contact willen treden met de gemeente Roosendaal hiertoe een contactformulier dienen in te vullen? Wordt hierbij tevens onnodige en/of privacygevoelige informatie opgevraagd? Graag een toelichting op uw werkwijze. 3.Waarom heeft u gekozen voor deze werkwijze? Sinds wanneer? 4. Zijn er bij u klachten bekend over deze werkwijze? Graag een toelichting. 5.Bent u bereid in overweging te nemen om het contact met de gemeente via e-mail en zonder contactformulier mogelijk te maken voor inwoners? Indien nee, waarom niet? Alvast dank voor uw antwoorden. Namens de CDA-fractie, Robert Breedveld
De gestelde vragen zijn nagenoeg identiek.  Alvorens aan de bel te trekken, mag je van raadsleden verwachten dat ze eerst enig vooronderzoek verrichten. Als de heren De Regt, Van Broekhoven en Breedveld die moeite hadden genomen, waren ze ongetwijfeld snel tot de conclusie gekomen dat ze ten onrechte in de pen geklommen zijn. Je kunt heel wat op dit gemeentebestuur aan te merken hebben, en dat heeft de PVC de afgelopen vier jaar ook gedaan, maar van een slechte bereikbaarheid is geen sprake. Iedere burger die met vragen zit, kan deze gewoon mailen naar info@roosendaal.nl, en binnen enkele seconden rolt de bevestiging binnen. Ik heb zojuist nog even de proef op de som genomen. Of dit ook leidt tot de gewenste informatie, is natuurlijk een geheel ander verhaal. Ondanks dat ze (nog) niet in de gemeenteraad is vertegenwoordigd, was de PVC in de bijna voorbije raadsperiode een hartstochtelijk en aanhoudend vragensteller. Tot een verhelderend inzicht heeft dit echter zelden geleid. De antwoorden waren doorgaans zelfs van een dusdanig ‘niveau’ dat de PVC zich zelfs gedwongen zag de Commissaris der Koning Wim van de Donk te attenderen op het structurele communicatieprobleem waar het Roosendaalse gemeentebestuur mee te kampen heeft. Helaas heeft dit nog niet tot resultaat geleid. Alle raadsfracties zijn door de PVC van deze communicatieve armoede in kennis gesteld. Toen bleef het angstvallig stil vanuit het Fractiehuis.   Maar met de contactmogelijkheden op zich is niets mis. Natuurlijk had ik de volgers van mijn nieuwssite www.roosendaalspleijdooi.jimdo.com en Facebookpagina gemakshalve kunnen verwijzen naar de website van de gemeente, maar het was een kleine moeite om die informatie aan dit bericht toe te voegen. Nu ben ik benieuwd of ik bij het volgende bericht van de griffie een Mea Culpa aantref van de heren de Regt, Van Broekhoven en Breedveld. Een kleine tip tot slot: waarschijnlijk is het voor beleidszaken effectiever om direct te mailen naar de burgemeester en de heren wethouders: t.theunis@roosendaal.nl; j.niederer@roosendaal.nl; h.verbraak@roosendaal.nl; c.lok@roosendaal.nl en c.van.poppel@roosendaal.nl  Zeg maar dat u het van mij hebt!  


Openingstijden en contact
U kunt de gemeente Roosendaal bezoeken op meerdere locaties: het Stadskantoor, WegWijs Roosendaal en het Werkplein.
Actieve tab:Stadskantoor
WegWijs Roosendaal
Werkplein
Stadskantoor
Stadskantoor: bezoeken balie publiekszaken
U kunt met of zonder afspraak langskomen op het stadskantoor. Met een afspraak verkort u uw wachttijd.
afspraak maken
afspraak annuleren.
Met afspraak
 
Dag    Openingstijden
Maandag    12.00 uur - 16.00 uur
Dinsdag    12.00 uur - 16.00 uur
Woensdag    12.00 uur - 16.00 uur
Donderdag    08.00 uur - 19.30 uur
Zonder afspraak
 
Dag    Openingstijden
Maandag    08.00 uur - 12.00 uur
Dinsdag    08.00 uur - 12.00 uur
Woensdag    08.00 uur - 12.00 uur
Donderdag    08.00 uur - 19.30 uur
Vrijdag    08.00 uur - 12.00 uur
Contactgegevens
Telefoon: 14 0165
Bellen vanuit het buitenland: 0031(0)165 - 579 111
Calamiteitenlijn: 0165 579 555 (buiten kantooruren)
E-mail: Mail ons
WhatsApp: 06 11537992
Bezoekadres
Stadskantoor
Stadserf 1
4701 NK Roosendaal
Postadres
Gemeente Roosendaal
Postbus 5000
4700 KA Roosendaal
Zakelijke gegevens gemeente Roosendaal
Bankrekening (IBAN / SEPA): NL68BNGH0285007246
BIC-code: BNGHNL2G
BTW-nummer: NL001522644B01
KVK-nummer: 20164788 000
Gemeenteraad, griffie
Website Gemeenteraad Roosendaal
Social Media en WhatsApp
Twitter: @gem_roosendaal
Facebook: Gemeente.Roosendaal
WhatsApp: 06 11537992 (U kunt dit nummer alleen voor WhatsApp berichten gebruiken. U kunt via dit nummer niet bellen of een SMS versturen)
Vragen die gesteld worden via Whatsapp of social media behandelen wij tijdens kantooruren: van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur.