Maandag 26 juni 2017

ESSENTGEBOUW MOET DEFINITIEF CULTUURHUIS WORDEN

Het College stelt bij monde van wethouder Verbraak alles in het werk om het oude Essentgebouw op het Kadeplein ‘cultuurvrij’ te maken. Behoud van dit karakteristieke complex in combinatie met een cultuurbestemming was in 2014 een van de belangrijkste speerpunten uit het verkiezingsprogramma van de PVC.   Verbraak heeft volgens de laatste berichten nu zijn toevlucht gezocht tot directeur-bestuurder Jan-Hein Sloesen van onder meer De Kring. Verbraak wil weten of en in hoeverre De Kring onderdak kan bieden aan de huidige gebruikers van het Essentgebouw.  ‘Niet’ zal ongetwijfeld het voor de wethouder ontluisterende antwoord luiden. Door een volkomen onterechte bezuinigingsdrang bij het toenmalige dagelijks bestuur is bij het ontwerpen en bouwen van De Kring in 1984 geen rekening gehouden met repetitie- en huisvestingscapaciteit voor het verenigingsleven. Verbraak wil het Essentgebouw in de verkoop zetten, maar heeft zich wel verplicht om vervangende huisvesting voor de huidige gebruikers, zoals het Theaterhuis Roosendaal en Theaterwerkplaats Roosendaal, te vinden.
Die zoektocht verloopt tot heden niet bepaald over rozen. Je vraagt je af waarom het College het zich op dit punt zo moeilijk maakt. Pogingen om het Essentgebouw een andere bestemming te geven, zoals recentelijk Het Zorgcentrum, zijn op een faliekante mislukking uitgelopen. De PvdA heeft recentelijk voorgesteld om bij de verkoop van het gebouw als voorwaarde te bedingen dat de verhuur aan de culturele organisaties wordt overgenomen door de koper. Dat is op zijn zachtst gezegd niet erg realistisch en het is dan logisch dat dit voorstel niet op een warm onthaal kon rekenen in de gemeenteraad. Voor commerciële partijen is een cultuurbestemming niet interessant, zie de teloorgang van Cultuurkerk St. Jan. Aan brede cultuurbeleving hangt nu eenmaal een prijskaartje, Jan-Hein Sloesen is daar ook aan gehouden, en daarom is het logisch dat de gemeente de portemonnee trekt om de fysieke en financiële huisvesting van het cultuurhuis nu eindelijk eens een keer goed en definitief te regelen. Na het fiasco met Den Deelder ruim twintig jaar geleden hebben de Roosendaalse podiumverenigingen nog steeds gewoon recht op een complex waarin gerepeteerd kan worden en waar de decorstukken in opgeslagen kunnen worden.  Met de huisvesting van De Ruilwinkel en de Voedselbank was 190.000 gemoeid. Heel triest dat de gemeente wel ruim 300.0000 euro aan Riek Bakker heeft betaald voor dat onzinnige concept binnenstad en maandelijks 16.000 euro neertelt voor de niets presterende binnenstadsdirectie, maar niet thuis geeft als het handelt om een voorziening waar de Roosendaalse gemeenschap echt mee gebaat is. Ik heb al eerder betoogd dat wanneer het echt niet mocht lukken een herbestemming te vinden voor het Essentgebouw op deze plek het best een supermarkt kan verrijzen. Daar zal met het oog op de komende groep nieuwe bewoners ongetwijfeld behoefte aan gaan bestaan. Maar het is de PVC uiteraard veel liever als het Essentgebouw de kans krijgt om uit te groeien tot een volwaardig cultuurcentrum. Voor die supermarkt kan elders in het gebied ook nog wel een plek worden gevonden. Het is dan wel te hopen dat College heeft geleerd van de grove fouten die een vorig dagelijks bestuur heeft gemaakt met de Cultuurkerk St. Jan.