Dinsdag 18 juli 2017

COLLEGE REAGEERT POSITIEF OP VERZOEK PVC OM LAWAAIBEHEERSINGSBELEID

Onlangs viel bij de bewoners van Markt en Marktstede een schrijven in de bus van de stichting Nationale Jeugdronde waarin werd gewezen op ‘enige overlast’ die de omwonenden mogelijk kunnen ervaren van de komende 34e ronde. Daarbij werd verzekerd dat de organisatie zal trachten de geluidsoverlast op de zaterdagavond tot een minimum te beperken. Een sympathiek gebaar, het probleem is alleen dat de bewoners op wie deze mededeling is gericht deze zomer tal van brieven van gelijke strekking (hebben) ontvangen. Opgeteld wordt al die ‘enige overlast’ op die manier best een flinke belasting voor de bewoners die net als ieder ander hun woning graag op een normale manier willen kunnen bereiken. De PVC heeft het College van B&W onlangs op die vervelende optelsom gewezen en heeft daar zowaar een redelijk positief antwoord op ontvangen.
Het dagelijks bestuur heeft de PVC laten weten dat het verzoek om een lawaaibeheersingsbeleid door de gemeente wordt beantwoord met het ‘opstellen van een locatiebeleid’. ‘Op basis waarvan het evenementenprogramma op een meer verantwoorde manier kan worden ingericht. Daarbij gaat het om het vinden van een goede balans tussen beleving, verkeer en vermaak, versus het voorkomen van overlast voor de omgeving. In dat verband wordt ook gedacht aan de spreiding van de druk op bestaande locaties door het toevoegen van nieuwe, minder gevoelige locaties. Doordat er verschillende belanghebbenden zijn is deze materie complex. In ieder geval streeft de gemeente naar een duidelijk en juridisch kader’.  Voor de PVC is de zaak helder: Het Tongerloplein is aangewezen als cultuurplein, De Nieuwe Markt is nog steeds de plek voor de grote activiteiten, gezien de uitstraling en de ambiance zou alleen het Beachvolleybal op de Markt gehandhaafd moeten worden. De Kade is natuurlijk het hart van Roosendaal Wielerstad en dus is het niet meer dan logisch om alles wat met deze sport van doen heeft, zoals de Nationale Jeugdronde, op het Kadeplein ‘onder’ te brengen. De jaarlijkse Kermis is een geval apart. De PVC pleit er al jaren voor om deze geheel op het parkeerterrein van het Herstaco Stadion te plaatsen, waar genoeg plek is om alle attracties aantrekkelijk weg te zetten en waar dan ook nog genoeg ruimte is (braakliggend terrein voor de Suikerunie) voor de bezoekers om te parkeren. Wellicht is het zelfs mogelijk om het stadion bij de activiteiten te betrekken. Om de een of andere onduidelijke reden wil het College daar niet aan. De reden heeft de PVC nooit te horen gekregen. In ieder geval mag duidelijk zijn dat de Markt daar al lang niet meer voor geschikt is. De PVC nodigt wethouder Lok dan ook van harte uit om de bewoners met stip van deze overlast af te helpen. De Markt is nu eenmaal geen evenementenplein. Sterker nog, het is helemaal geen plein. Het is slechts een samenkomst van wegen, wegen die allemaal apart afgezet moeten worden voor al lang achterhaalde kermis’pret’, waardoor er in de binnenstad sprake is van een verkeersinfarct. Het kan toch niet zo moeilijk zijn om daar een juridisch kader voor te vinden. Maar goed, de PVC is al lang blij dat het College eindelijk oog heeft voor deze problematiek, en wacht de uitkomst met belangstelling af’.