Dinsdag 3 oktober 2017

PVC DOET MEE AAN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018

De PVC heeft zich deze week bij de gemeente officieel aangediend als deelnemer aan de Gemeenteraadsverkiezingen van 2018. ‘Twijfels waren er aanvankelijk best. In de campagne gaat immers veel tijd en energie zitten, en dat is allemaal best leuk, maar het moet natuurlijk wel zinvol zijn. Ik werd echter van zoveel kanten aangemoedigd om er opnieuw voor te gaan dat het uiteindelijk toch niet moeilijk was om de knoop definitief door te hakken. Het is mij duidelijk geworden dat de PVC lang niet alleen staat in zijn afkeer van de bestuurlijke arrogantie die dit College van B&W nu al ruim drie jaar aan de dag legt. Er is die periode geen partij zo actief geweest  als de PVC, via de nieuwssite www.roosendaalspleijdooi.jimdo.com is en wordt daar constant verslag van gedaan. De antwoorden die dit College produceerde op prangende vragen van de PVC, waren veelal onvolledig, nietszeggend en ronduit ongeïnteresseerd’, aldus Jaap Pleij van de eenmanspartij.
In een ongekend openhartige bui liet wethouder Cees Lok in een mislukte poging tot antwoord op de zoveelste prangende vraag weten dat dit gemeentebestuur zich niet geroepen voelt  ‘om verantwoording af te leggen aan individuele burgers’,  maar dat slechts doet aan de gemeenteraad. Goed voor de kiezers om te weten hoe Lok en zijn VVD over de kiezers denken in dit stadium waar de eerste keuzes worden gemaakt. De gemeenteraad zelf heeft zich in de afgelopen jaren ook niet bepaald van zijn beste kant laten zien. Net als het College kregen de zittende partijen alle benodigde informatie toegestuurd van de PVC. Daar is zelden tot nooit op gereageerd. Om dus eindelijk echt inhoudelijke antwoorden te ontvangen op al die vragen moet de PVC dus een raadszetel zien te bemachtigen. Pas dan wordt misschien duidelijk waarom dit College maandelijks 16.000 euro verspilt aan de binnenstadsdirectie (de betreurde uitkomst van de Riek Bakker-cockpit) zonder dat dit in de afgelopen jaren tot tastbare resultaten heeft geleid, om maar direct een van de grootste ergernissen van de PVC bij de hoorn te vatten. De bestuursvleugel in het Stadskantoor zwijgt erover, maar de mislukte zoektocht naar een nieuw gemeentehuis en de voorbereidingen van de komst van een AZC (zonder enige inspraak van de bevolking) is ook flink in de papieren gaan lopen. Dit College heeft zich in alle mogelijke bochten gewrongen om geen gevolg te geven aan de constructieve voorstellen van de PVC. Om maar een klein voorbeeld te geven: Logischerwijs is er maar een geschikte plek voor de jaarlijkse Roosendaalse Kermis te bedenken: het parkeerterrein van het Herstaco Stadion waar niet alleen de gehele kermis samengebracht kan worden, maar waar tevens volop parkeergelegenheid is voor de bezoekers. Daarmee is tevens de binnenstad van een week lang onnodige overlast verlost.  Een duidelijke win-win-situatie dus! Lok schuift weliswaar steeds een stukje verder op in de goede richting –noodzakelijk vanwege de bebouwing van de Wipwei (zonder overleg met de omwonenden doorgedrukt)- maar waakt er zorgvuldig voor van het parkeerterrein weg te blijven.  De laatste keer dat ik Lok persoonlijk sprak zei hij blij te zijn dat de PVC niet in de gemeenteraad is vertegenwoordigd. Vanuit zijn gezichtspunt kan ik me dat heel goed voorstellen. Het College heeft het in het Raadhuis uitzonderlijk gemakkelijk gehad in de afgelopen periode,  alleen de VLP wist zo af en toe stevig weerwerk te leveren en gelijk de PVC met verfrissende ideeën te komen. De ‘C’ in de naamstelling blijft een belangrijk speerpunt voor de PVC. Zo ga ik nog maar eens keer alles in het werk stellen om het College ervan te overtuigen dat het vroegere Essentgebouw stevig in de markt moet blijven als toekomstig Cultuurhuis, een functie die het vooral dankzij de inspanningen van Tiuri in de praktijk al jaren heeft. Nu het pand tevens onderdak biedt aan het Theaterhuis Roosendaal is het vrijwel ondenkbaar dat de huidige bewoners op termijn moeten verkassen.  Inmiddels is wel duidelijk dat de verantwoordelijk wethouder Hans Verbraak geen alternatief voor de huisvesting heeft kunnen vinden, en waarom zou hij ook? Het Essentgebouw voldoet prima aan de eisen die aan een dergelijke voorziening gesteld mogen worden, de ‘bewoners’ willen graag blijven, het is van buitenaf goed bereikbaar, er is voldoende parkeergelegenheid (zeker nu het dak van het vroegere postkantoor beschikbaar komt voor dit doel) en – wat ook niet onbelangrijk is- dit cultuurelement draagt bij aan de levendigheid in het Kadegebied. De levendigheid in en rond De Kring blijft eveneens een belangrijk aandachtspunt voor de PVC. Het zou mooi zijn –om met Huub van der Lubbe van De Dijk te spreken- als directeur/bestuurder Jan-Hein Sloesen meer armslag krijgt om zijn theaterpubliek vaker te verrassen. De PVC pleit dan ook voor een extra potje –relatief goedkoop op een miljoenenvoorziening-  waarmee De Kring in staat wordt gesteld om recentelijk in première gegane producties snel naar Roosendaal te halen. Van de producties die jaarlijks worden genomineerd voor de landelijke Theaterprijs doen er doorgaans veel te weinig De Kring aan. Twee jaar geleden zelfs geen enkele voorstelling. Ook zou het de politiek sieren indien ze een extra bedrag ter beschikking stelt ter vervanging van de huidige tribune in de kleine zaal. Mede gezien de geringe beenruimte doet deze tribune duidelijk afbreuk aan de theaterbeleving van de bezoekers. Voortschrijdend inzicht heeft uitgewezen dat er momenteel heel wat publieksvriendelijker zitvoorzieningen beschikbaar zijn, zeer afwijkend van het ongemakkelijke en oncomfortabele rijtje-rijtje-principe. De toekomstige meest gastvrije schouwburg van Nederland moet die verkiezing toch ook in het zitcomfort waar kunnen maken. Het doet de PVC uiteraard wel genoegen dat een haar suggesties voor de 750 Jaar-viering, het concert op en rond De Vliet, door de organisatie rond Cor Verbogt  is overgenomen. De PVC zal binnenkort het volledige verkiezingsprogramma bekendmaken.