Zaterdag 5 augustus 2017

WERELDOVERSCHOTDAG NODIGT UIT TOT BEZINNING

Het zal velen ontgaan zijn, maar de datum 2 augustus 2017 is door organisaties die daar verstand van menen te hebben uitgeroepen tot ‘Wereldoverschotdag’. De conclusie stemt zoals te verwachten viel niet bepaald vrolijk. Zo noemt het bijbehorende rapport het onheilspellend dat reeds op 2 augustus ‘de mens dit jaar net zoveel grond- en hulpstoffen verbruikt als de aarde in één jaar kan opbouwen’. Deze datum is dus niet toevallig gekozen, maar kan pas op het moment suprême worden vastgesteld. In 1981 was dat pas op 14 december het geval. Een klein rekensommetje leert dat Nieuwsjaarsdag en Wereldoverschotdag op termijn dus zullen samen vallen.
Maar niet getreurd. Om het tij nog te keren, wordt de mensheid in het rapport aangeraden het goede voorbeeld van ene Henk Tetteroo te volgen. Uit zijn persoonlijk jaarverslag zou namelijk blijken dat hij als een van de weinige (Nederlandse) aardbewoners wel uiterst zuinig en doelmatig omgaat met grondstoffen. Dat deze Henk zijn toilet doorspoelt met afwaswater,  zijn eten gaart in een hooikist en zijn persoonlijk afval composteert levert hem een eervolle vermelding op. Ongetwijfeld riep een van de samenstellers van het rapport bij het drinken van het bekende glas (na het doen van de noodzakelijke plas) heel olijk ‘Bedankt, Henk!’.  Jammer echter dat deze rapporteurs en hun uitverkoren Messias niet tot een veel logischer gedachtengang zijn gekomen. Het grootste overschot op de wereld wordt namelijk gevormd door de alsmaar uitdijende mensenmassa’s. Problemen, zeker van deze aard, hoor je bij de kern aan te pakken. En daarom pleit ik als politicus al jaren voor een gedwongen, wereldwijde geboortestop, voor een periode van minstens tien jaar. Bezint eer ge begint, en neem voorafgaande aan de vrijpartij drastische maatregelen lijkt dus het enige credo. Waarom Moeder Aarde nog verder belasten met een soort waar er al ruim 7,5 miljard exemplaren van rondlopen?  Waarom (Afrikaanse- en Arabische) vluchtelingen via een open einde regeling blijven opvangen, terwijl ze zich ongebreideld blijven voortplanten? Zeker nu de aanwijzingen steeds sterker worden dat robots vrijwel al het werk kunnen en zullen overnemen (ook in de zorgsector), en de mens dus gedoemd is om zijn toevlucht te zoeken in zaken die nu nog als ‘leuk en ontspannend’ worden ervaren, moeten landelijke overheden onmiddellijk een rem zetten op de menselijke voortplanting. Zeker voor een periode van minstens tien jaar. Draconisch? Zeker, maar al dat loze gepraat over twee of drie procentjes minder vervuiling zullen de aarde er niet bovenop helpen. Alle overheden, bedrijven, politici, opiniemakers en al die (overwegend vrouwelijke) columnisten die nu nog zo vrolijk naïef berichten over hun nakomelingen moeten maar eens inzien dat een wereldwijde, verplichte geboortestop, het liefst in combinatie met het bijna volledig terug brengen van het vliegverkeer, tevens de enige vorm van duurzaamheid is die echt iets gaat opleveren.