Zondag 1 oktober 2017

PVC DRINGT AAN OP BETER ONDERHOUD FIETSPADEN

De PVC is allesbehalve tevreden over de wijze waarop Saver en de gemeente de fietspaden onderhouden. Tot vier keer toe heeft de partij een dringend verzoek bij de klantenservice van Saver weggelegd om het fietspad langs de Van Beethovenlaan aan beide kanten veel frequenter te laten vegen. Of aan dat verzoek voldaan is, valt lastig te beoordelen. Feit is wel dat dit fietspad constant bezaaid ligt met organisch afval, afkomstig van de rij bomen die langs het fietspad staan opgesteld. Veelal betreft dit afval waar scherpe kantjes aan zitten, waardoor de natuurlijke weerstand van de fietsbanden zwaar onder druk komt te staan.
 
In deze tijd van het jaar kan Saver in de visie van de PVC dan ook niet volstaan met de huidige veegfrequentie. Omdat het waarschijnlijk de gemeente is die opdracht aan Saver moet geven om de fietspaden beter te onderhouden, is dit dringende verzoek ook gericht aan het Stadskantoor, ter attentie van wethouder Theunis. Zoals bekend is de PVC voorstander van structurele oplossingen. De gemeente zou de plantsoenendienst bij voorbeeld opdracht kunnen geven om het groen langs de fietspaden vaker te laten snoeien. Voorkomen is immers beter dan genezen. ‘Hoe je het ook wendt of keert, de gemeente en Saver dragen samen verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de fietspaden, het is dan ook niet meer dan logisch dat ze in onderling overleg onmiddellijk maatregelen treffen’, aldus de PVC.  De partij wil weten hoe beide partijen denken dit probleem op te lossen en op welke termijn.  Hoewel de klacht zich richt op de Van Beethovenlaan, is er op het fietspad langs het Vrouwenhof sprake van een vergelijkbare malaise.