Maandag 31 juli 2017

SALARISSEN OMROEPPRESENTATOREN ABSURD HOOG

Directeur Tony Hall van de BBC werd onlangs geconfronteerd met een luid protest van een groot aantal medewerksters die eisen dat vrouwelijke- en mannelijke presentatoren voortaan evenveel gaan verdienen. Toen aan het licht kwam dat de vrouwelijke topper Claudia Winkleman nog geen kwart opstrijkt  (500.000 pond) van wat haar mannelijke tegenvoeter Chris Evans jaarlijks op zijn bankrekening krijgt bijgeschreven (2,2 miljoen) waren de rapen gaar.  Een behoorlijke kloof die door Phaedra Werkhoven, een vrouwelijke (tijdelijke) columnist van dagblad Trouw die uitgerekend het hoekje van de onvolprezen Ephimenco mag vullen, werd omschreven als een ‘grand canyon’.  Uiteraard willen deze boze vrouwen niet dat de salarissen van de mannen naar beneden worden bijgesteld, hoe absurd ook, zij verlangen eveneens gehonoreerd te worden met een miljoenenbedrag.  Wat is dan de positie van transgenders in dit bestel?, vraag je je dan af, maar dat terzijde.  
Waar dat op gebaseerd is, wordt uit de column van Werkhoven niet duidelijk, maar zij vermoedt dat bij voorbeeld Twan Huijs meer verdient dan (geen ‘als’, Phaedra!)zijn collega Mariëlle Tweebeke , Rob Trip meer dan  Astrid Kersseboom en  Tom Egbers meer dan Dione de Graaff.  Bij Rob Trip en Astrid Kersseboom zou dat best het geval kunnen zijn.  Kersseboom staat bij het NOS-Journaal immers beduidend lager in de hiërarchie dan Trip en dat heeft uiteraard financiële consequenties.  In de andere gevallen gaat het slechts om aannames. De salarisschalen bij de publieke omroep zijn openbaar, dus als Werkhoven even de moeite had genomen om daar naar te informeren, dan was haar column van beduidend meer waarde geweest dan nu  het geval was.  Bij weigering kun je altijd een beroep doen op de Wet Openbaarheid van Bestuur. Levert wellicht ook nog een column op. ‘Ik weet wat ik waard ben’, pocht Werkhoven nog even verderop in haar  episteltje. Jammer dat ze de lezers van Trouw daar nog niet van heeft weten te overtuigen. In journalistiek opzicht is deze column niet informatief en ook in andere opzichten gewoon broddelwerk. Dat zal hoofdredacteur Cees van der Laan inmiddels toch ook wel opgevallen zijn. De publieke omroep hanteert voor niet uitzonderlijke talenten bepaalde salarisschalen waar eindelijk strenge grenzen aan worden gesteld, zelfs het toonbeeld van verwaandheid, Matthijs ‘doorgedraaid’ van Nieuwkerk,  zal daar binnenkort met een beduidend lager salarisplafond worden geconfronteerd ten gevolge van nieuwe wetgeving,  en daarmee zijn absurde situaties als bij de BBC voortaan gelukkig voorgoed verleden tijd. Dus hup minister Plasterk!  Matthijs zal straks waarschijnlijk wel aanschuiven bij Beau. Als Werkhoven nu had betoogd dat de Britse Staatsomroep zijn presentatoren  (vrouwen en mannen) op kosten van de Britse belastingbetaler veel te veel in de watten ligt, en dat het ook daar hoog tijd wordt voor een salarisplafond, dan had ze een punt gehad.  Gezien de rotzooi die de  Nederlandse Publieke Omroep de kijkers dagelijks voorschotelt, zijn de salarissen straks zelfs in de nieuwste constellatie nog veel te hoog. Ik vraag me overigens af wat Werkhoven voor haar tijdelijke stukjes vangt. Jammer dat ze ‘vergat’ dat te vermelden. Het kan in ieder geval nooit in verhouding staan tot de ‘waarde’ van haar ondoordachte betoogjes.   Ik wil Cees van der Laan hierbij graag uitnodigen daar eens zijn licht over te laten schijnen.  De lezers zijn ongetwijfeld heel benieuwd hoe redactionele medewerkers van Trouw worden ingeschaald en gehonoreerd. Dus ook hup Cees!