Maandag 12 juni 2017

KRINGPROEF ZOU PASSENDE AFSLUITING THEATERSEIZOEN ZIJN

Met een minimaal miniconcertje van zangeres/violiste Claire Adams werd zondag niet alleen de reeks ‘Fontys meets De Kring’ maar tegelijk het gehele theater seizoen 2016-2017 afgesloten in De Kring. Er zijn weliswaar nog een paar verhuringen te gaan (zaterdag 17 juni – Dansplein Roosendaal – Narnia, zondag 25 juni – Studio Sisa – Los, zondag 2 juli - Het Dansatelier – Vandaag is alles vreemd, zondag 9 juli, Dynamo-Dancers – Door de jaren heen), maar dan gaan de deuren op slot om pas weer op zaterdag 16 september open te gaan voor de jaarlijkse KringProef.
Met alle waardering en respect voor de producties die Martyn Smits namens Fontys een aantal zondagochtenden naar Roosendaal heeft gebracht, maar een voorstelling die net een half uurtje in beslag nam, is niet bepaald de (w)aardige afsluiting van het theaterseizoen die je van De Kring mag verwachten. Ik proefde het geluk om voor aanvang van dit ‘Culturele Kring Ontbijt’, dat volgend seizoen overigens terugkeert onder de wat fantasieloze noemer ‘Zondagochtendconcerten’ , informeel kennis te maken met de nieuwe directeur-bestuurder Jan-Hein Sloesen. Plusminus vijftien maanden na het onverwacht uit beeld raken van zijn voorganger Ad van Terheijden heeft niet alleen De Kring maar de gehele Roosendaalse cultuursector weer een duidelijk gezicht voor de buitenwacht. Een ontwikkeling die ik als cultuurvorser alleen maar kan toejuichen, want sinds het overigens nooit opgehelderde vertrek van Ad van Terheijden zijn er nauwelijks nieuwe initiatieven ontplooid. Doordat ik hem vorige week al een lijvig rapport met aanbevelingen en suggesties betreffende de gang van zaken in De Kring had toegestuurd, was mijn naam al in beeld geraakt bij Sloesen, dus het ijs breken kon achterwege blijven. Ik heb een uitermate prettige indruk overgehouden aan dat eerste gesprek en ik verwacht dat er met Sloesen straks goed zaken zijn te doen en dat hij ten volle openstaat voor de wensen en suggesties vanuit de bezoekers.  Bij de (her)opening van De Kring in 1986 zei burgemeester Schneider ‘Dit is een schouwburg voor Jan en Alleman’ en het is een mooie uitdaging voor Sloesen om die belofte in een geactualiseerde vorm gestand te doen. De komende zomerperiode gebruikt hij om zich goed in te lezen, en in augustus zullen we mijn rapportage punt voor punt onder vier ogen doorspreken. Met die afspraak beëindigden we het eerste onderhoud. Ik vermoed dat hij wel te winnen is voor een passende afsluiting van het theaterseizoen. Ad van Terheijden bleek destijds gevoelig voor mijn suggestie om het seizoen te openen met een liefst spetterende, bijzondere voorstelling, en zodoende kon onze Roosendaalse jazzlegende Jack van Poll in september 2009 zijn 75e verjaardag vieren op een wijze die hij meer dan verdiend had. Naast zijn lezing over het DNA van Roosendaal mocht hij het seizoen 2009/2010 samen met de zangeres Tutu Puane en een aantal legend friends openen in de grote zaal van De Kring. Een concert waar nog steeds over gesproken wordt. En passant bracht dit muzikale onderonsje burgemeester Michael Marijnen zowaar op het idee om een koninklijke onderscheiding voor ‘onze’ Jack te regelen bij Hare Majesteit. De laatste jaren staat de aftrap van het nieuwe theaterseizoen in De Kring in het teken van ‘Roosendaal Danst’, wat op zich helemaal geen verkeerde ontwikkeling is. Dit jaar zal de kleine zaal zelfs ‘onvoorwaardelijk’ in Vuur en Vlam’ worden gezet door ‘personages die vol in het leven staan, elk met zijn eigen gewoontes en patronen’. Dat belooft dus wat voor degenen die de ‘aanstormende’ cultuurloze zomer zonder geestelijke kleerscheuren weet te overleven. Zelf heb ik daar ieder jaar overigens een steeds harder hoofd in! Gelukkig biedt het Openluchttheater Vrouwenhof in groeiende mate soelaas. Rob de Nijs mag vanwege zijn naderende 75e verjaardag op 24 mei van het volgend jaar weer eens ouderwets het licht uitdoen. Een kaars voor je raam is natuurlijk heel wat beter te verteren dan het uitgaande nachtkaarsje waarmee dit seizoen is afgerond, maar het zou natuurlijk veel leuker zijn om daar een vast karakter aan te geven. Dat zou mijn inziens het beste kunnen geschieden door de KringProef te verplaatsen van half september naar eind mei. De maand juni kan dan letterlijk en figuurlijk gereserveerd worden voor de verhuringen. Immers, de meeste (vaste) bezoekers maken in de zomermaanden reeds een keuze voor het nieuwe seizoen. De KringProef zou een belangrijk hulpmiddel kunnen zijn bij het selecteren van de voorstellingen voor het persoonlijke theaterboekje. In De Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur en Kloosterhof in Hoogerheide is dat al reeds vaste prik, en naar de reacties te oordelen is dat een verstandig besluit geweest. Ik hoop dus dat Jan-Hein Sloesen zijn achterban het liefst met ingang van seizoen 2018-2019 al laat proeven van de komende theatergeneugten. Een overgangsseizoen dus dat zowel opent als afsluit met een levendige blik in de naaste toekomst.  De KringProef nieuwe stijl zou dan wel direct aangegrepen moeten worden om een nieuwe, vaste presentatievorm te bedenken. Tot op heden was de (bedroevend slechte) presentatie de zwakke schakel in het geheel, en dat heen en weer geloop van zaal naar zaal mag ook wel achterwege blijven. Maak gewoon net als in Bergen op Zoom één grote zaal-programma, dat geeft heel wat rust in de tent.
Voorts zit Roosendaal nog steeds met de uitreiking van de jaarlijkse cultuurprijzen in zijn maag. Het wil maar niet lukken om daar een goede vorm voor te bedenken en een vaste datum voor te prikken. Vorig jaar waren we op 24 juni in de grote zaal getuige van deze uitreiking. Dat was het laatste wat we hierover mochten vernemen. De plaats van Peter van Steekelenburg als voorzitter in het bestuur is naar ik begrepen heb overgenomen door Frederique Assink, maar hoe het inhoudelijk verder gaat, is niet bekend. Hoewel hij natuurlijk een verdienstelijke theatermaker is, was het aandeel van Corné van Sprundel in de uitreiking de laatste jaren wel erg aan de forse kant (met als triest dieptepunt die keer dat hij zowel genomineerde als presentator was), ook daar dient dus een nieuwe meer objectieve vorm voor gevonden te worden. Het lijkt mij een logische optie om de uitreiking van de Cultuurprijzen op de een of andere manier toch weer te koppelen aan de Culturele Manifestatie die eind maart in De Kring wordt gehouden. Gezien de teruglopende belangstelling voor de CuMa, zowel bij de deelnemers als het publiek, kan deze koppeling de Roosendaalse cultuur wellicht de gewenste injectie geven. De korte presentaties kunnen dan overdag op de vertrouwde wijze voortgezet worden tot circa 17.00 uur, terwijl de feestelijke uitreiking in de avonduren kan plaatsvinden.