Donderdag 28 februari 2019

ROOSENDAALS TONEEL SPEELT PINTER EN BRITTNEY IN DE KRING

Menig keer heeft mijn zeer gewaardeerde collega Herbert Mouwen in zijn hoedanigheid als toneelrecensent van BN/DeStem voorstellingen van het Roosendaals Toneel beoordeeld. Bij de komende productie van Roosendaals oudste toneelgezelschap staat hij nu eens ‘aan de andere kant van de camera’. Herbert, die de regiecursus van het Brabants Centrum voor Amateurtoneel heeft gevolgd en vier decennia werkzaam was als neerlandicus en docent drama in het voortgezet onderwijs en op PABO’s, staat voor de zware maar dankbare taak om als regisseur het RT succesvol door twee eenakters te loodsen. Zo kort na het leutfeest kan theaterminnend Roosendaal (en omstreken) op zaterdag 9 en zondag 10 maart in de kleine zaal van De Kring (aanvang beide keren 20.15 uur) beoordelen of en in hoeverre hij geslaagd is in die missie.  
Vóór de pauze wordt ‘De kamer’ van de Britse auteur Harold Pinter gespeeld. ‘De kamer’ (‘The Room’) was het allereerste stuk van de latere winnaar van de Nobelprijs voor literatuur. Het echtpaar Rose en Bert woont in één kamer. Rose is bang aangelegd, komt nooit buiten en heeft niet graag dat Bert weggaat. Binnen is er de dreiging van eventuele bezoekers, zoals ene Riley. Rose kent hem niet, maar hij heeft een boodschap voor haar. In het werk van Pinter spelen vervreemding, dreiging en angst een grote rol. De taal is alledaags, soms grappig, de communicatie verloopt vreemd en onlogisch. Deze eenakter wordt vertolkt door : Bernadette Dam, Jos van Dorst. Ad Stofmeel, Derk Koole, Lisanne Jongeneelen en Wouter Stroop.
De tweede eenakter is getiteld ‘Een andere dood’ en is in de visie van het RT makkelijker te ‘grijpen’ (Ik hou het op ‘vatten’)  dan ‘De Kamer’. De thematiek van dit stuk van de Britse Lynn Brittney is echter niet bepaald oppervlakkig:  in hoeverre kun je een schuldvraag stellen als een gevangene in een Duits concentratiekamp ‘toegeeflijk’ was? Wanneer is een mens ‘goed’, wanneer ‘slecht’?  Anna Gruber heeft de Holocaust overleefd en wil zich vestigen in het Israël van 1950. De dokter die haar immigratieaanvraag bij aankomst moet beoordelen heeft een verrassend bericht. Hoewel het gesprek tussen beiden ongemakkelijk en moeizaam verloopt lijkt een nieuw begin mogelijk. Hier zijn de spelers: Dymphna van Croonenburg, Maricoline Vermeulen, Rini Jongeneelen en Cocky van Meer.
De eenakters verschillen inhoudelijk sterk. Overeenkomsten zijn er ook. beide stukken spelen in de jaren vijftig, de identiteit van verschillende personages blijft bewust onduidelijk. Wegens het bijzondere karakter van beide stukken zijn er voorafgaande aan de toneelavond twee lezingen gepland: Cees Vermeeren, voormalig docent Engels aan het Norbertuscollege, gaat in op de thematiek van het werk van Harold Pinter als omlijsting van ‘De kamer’. Daarna belicht Leo van Balen, docent geschiedenis aan het Marklandcollege in Oudenbosch, de tijd en de plaats waarin ‘Een andere dood’ zich afspeelt, het Israël van de eerste jaren na de oorlog. De lezingen duren van 19.30 u tot 20.00 uur, waarna de bezoekers dus nog een kwartier voor een drankje hebben alvorens de eerste eenakter aanvangt. Uiteraard staat het een ieder vrij om de lezingen al dan niet bij te wonen; een aanrader zijn ze echter wel! Kaarten zijn al te bestellen via : www.dekringroosendaal.nl


FOTO CLAUDIA KOOLE