Donderdag 6 december 2018

BOUW CITY-CINEMA IN NIEUWSTRAAT START VOORJAAR 2019

Carlo Lambregts is er nog niet helemaal uit of de eerste paal voor de nieuwe bioscoop in de Nieuwstraat,  die waarschijnlijk City-Cinema gaat heten, in maart of april van 2019 de grond ingaat. Zeker is wel dat de bouw van start kan gaan. ‘De grond is helemaal bouwrijp gemaakt, de bouwvergunning is verleend, Essent heeft inmiddels een in de weg staand elektriciteitshuisje verplaatst, en natuurlijk moeten er op alle terreinen nog wat voorbereidingen worden getroffen, maar de City-Bioscoop heeft zijn langste tijd wel gehad in de Brugstraat’.
Met gepaste trots laat Lambregts de bouwtekeningen en de maquette zien. Uiterlijk heeft City-Cinema veel weg van de twee andere service-bioscopen in Bergen op Zoom en Etten-Leur, eveneens eigendom van de familie Lambregts.
‘Dat is niet zo vreemd. We zijn voor deze bioscoop in zee gegaan met dezelfde architect die Cinema Kiek-In-dePot in Bergen op Zoom heeft ontworpen. Het publiek in Roosendaal kan dezelfde service als in de twee andere plaatsen verwachten. Een druk op de knop in de gerieflijke zetel en binnen enkele momenten is er iemand bij je om je bestelling op te nemen. Pauzes midden in de film behoren straks tot het verleden. De film wordt in één keer vertoond. Steeds meer bezoekers begonnen die pauzes als een hinderlijke- en onnodige onderbreking te ervaren. Ook qua oppervlakte wijkt City-Cinema nauwelijks af van de andere vestigingen. We gaan de beschikbare 2500 vierkante meter zo optimaal mogelijk gebruiken. Slechts het Kuiperstraatje scheidt de bioscoop straks van De Biggelaar. Dat Kuiperstraatje krijgt ook een geheel ander karakter. Er komt nieuwe verlichting, want we verwachten dat dit een belangrijke aanlooproute wordt voor het uitgaanspubliek. Voor het complex komt een rotonde te liggen, zodat de bezoekers de keuze hebben tussen de parkeergarage in te draaien en rechtsomkeert te maken.  Met name veel jonge bezoekers zullen door hun ouders hier worden afgezet, die kunnen dan geheel gemakkelijk terug rijden’. Lambregts verwacht dat het huidige personeelsbestand minstens wordt verdubbeld. ‘We werken vrijwel uitsluitend met parttimers. Nu lopen er vijftien rond, dat worden er zeker dertig, want we willen het publiek verspreid over drie luxe-zalen zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn. We verwachten circa honderdduizend bezoekers op jaarbasis. Hier in de Brugstraat sluiten we het jaar meestal af met een getal rond de 85.000. City-Cinema zal ongetwijfeld een aanzuigende werking hebben op de gehele regio, dat was met Kiek-In-De-Pot ook het geval. Met die bioscoop bedienen we ook het Zeeuwse achterland’.
Er is vaak geopperd dat de nieuwe bioscoop zijn intrek zou moeten nemen in De Biggelaar. ‘Op verzoek van ontwikkelaar Molecaten hebben we inderdaad naar die mogelijkheid gekeken. Maar we liepen letterlijk tegen een forse paal aan. Die zou midden in een van de zalen komen te staan. Bovendien konden we binnen die muren alleen over kleine zalen beschikken, en dat wilden we pertinent niet. Dat idee ketste dus af. Bovendien is het heel lastig om binnen bestaande muren een bioscoop te bouwen. Nieuwbouw heeft altijd onze voorkeur genoten. We sluiten straks zo mooi aan op het Tongerloplein dat we zo goed als zeker ook een terras aanleggen’.
Lambregts gaat uit van een bouwperiode van dertien maanden, het ligt dus voor de hand dat City-Cinema in juni/juli 2020 de deuren zal openen. ‘Dan is voor mijn gevoel de cirkel wel rond. Er zullen zich altijd nieuwe ontwikkelingen voordoen in bioscoopland waar ook wij op zullen moeten inspelen. Maar dat laat ik graag aan de volgende generaties Lambregts over. Na de opening zal ik zelf waarschijnlijk nog een aantal jaren meedraaien, maar dan zullen Miriam en ik wel eens over onze ‘oude dag’ moeten gaan nadenken. We hebben nog niets gepland voor ‘later’. Dat zal de tijd wel uitwijzen. In 1913 is de City hier in de Brugstraat als bioscoop van start gegaan. In 1925 heeft de eerste grote verbouwing plaatsgevonden. In 1975 is het bedrijf door mijn schoonvader overgenomen. Tot 1988 was het een grote pijpenla, toen is het complex uitgebreid met Zaal 3 en een foyerruimte. In 2000 werd Zaal 4 gerealiseerd, en na 105 jaar gaan we dan eindelijk weg uit de Brugstraat. Er zijn maar zes bioscopen in heel Nederland die nog ouder zijn dat de City. In de jaren negentig ben ik hier zelf fulltime gaan werken. Daarvoor gaf ik de helft van mijn werkzame tijd les in autotechniek op een LTS in St. Maartensdijk. En nu dan deze mijlpaal. In de tussentijd zijn we geheel op digitaal overgegaan. Die periode beslaat ook al weer tien jaar. Het 3D-geluid is zichtbaar en hoorbaar sterk verbeterd. De bioscoop heeft als bedrijf alle stormen ontstaan en wij hebben de prijzen van de kaartjes altijd zo laag mogelijk gehouden. In de randstad en Antwerpen betaal je ongeveer twee keer zo veel. Ik denk dat we met zijn allen kunnen terugkijken op een heel mooie periode, en ik weet zeker dat we er nog diverse mooie episodes aan vast zullen plakken’, aldus Lambregts die benadrukt dat hij in de toekomst de samenwerking met De Kring en De Biggelaar zeker niet zal schuwen.