Dinsdag 19 februari

GLEUF, HOOP EN LIEFDE IN MINEUR DOOR VERTREK NIEDERER

In de uitnodiging voor het bijwonen van de jaarlijkse bijeenkomst belooft het bestuur van de RK Spaarkasvereniging Gleuf Hoop en Liefde bijna plechtig dat er deze middag ook ‘vrolijke onderwerpen’ aan bod zullen komen. Dat klink helaas niet bepaald geloofwaardig, want in tegenstelling tot de optimistische toonzetting die de convocaties van de Spaarkas normaliter kenmerkt is de minieme toelichting nu geheel in mineur gesteld. Het is dan ook niet mis wat dit ietwat mysterieuze gezelschap het afgelopen jaar –net als alle andere Tullepetaonen overigens- allemaal te verstouwen heeft gekregen.  Zo was daar het betreurenswaardige afscheid van twee premiers die tot de beste regeringsleiders worden gerekend die Nederland ooit gekend heeft en het overlijden van Roosendaals carnavalspremier Jan Mol, door de spaarkas terecht omschreven als ‘een grote ramp’.

Maar dat alles werd in de visie van de Spaarkas nog overschaduwd door het nu zo snel naderende vertrek van ‘onze geliefde burgemeester Jacques Niederer’. Gleuf Hoop en Liefde ziet de bui heel donker hangen boven de ex-750-jarige, en vreest chaos en totale ontreddering wanneer Niederer de poort van het Stadskantoor voor het laatst achter zich dicht trekt. ‘Hier dringt zich de vergelijking met Venezuela op waar de evenzeer zo geliefde en gewaardeerde president Madurodam zijn land in grote wanorde dreigt achter te laten’, toont de spaarkas zich een realist pur sang. Hoe captain of industry Wilbert van Woerden en zijn recalcitrante volgelingen Niederer uitgeleide zullen doen tijdens de bijeenkomst blijft tot het moment supreme in nevelen gehuld, maar dat er heel wat krokodillentraantjes geplengd zullen worden, staat wel vast. Ongetwijfeld is de wel zeer persoonlijk getinte uitnodiging om in de schijnwerpers te worden gezet inmiddels veilig geland in de burelen van Niederer, maar of en op welke wijze de geliefde burgervader die gedurende zijn gehele ambtsperiode bij alle mogelijke activiteiten in letterlijke zin voortdurend werd gemist door zijn trouwe ‘onderdanen’  op deze uitnodiging zal reageren, blijft eveneens een bron van speculatie. Onder de vorige burgemeester Michael Marijnen luidde de reactie van het Stadskantoor steevast: Wij danken u voor de eervolle invitatie, wij maken daar echter geen gebruik van, omdat uw humor de onze nu eenmaal niet is. Niettemin wensen wij u wel een alleszins genoeglijke bijeenkomst toe. Hoezeer ‘Offotograaf Leo de Jaeger elk jaar ook probeerde hem mee te tronen naar dit leutige galgenmaal, Marijnen bleef onvermurwbaar. Niet bekend is hoe Niederer zich positioneert ten opzichte van de spaarkas, tot een zichtbare toenadering tussen het stadskantoor en de spaarkas is het gedurende zijn ruim zevenjarige bewind in ieder geval nooit gekomen. Toch kunnen wij ons ter redactie niet voorstellen dat Niederer dit laatste buitenkansje –waarin hij al zijn mogelijke wrevel tijdens dit captainsdinner risicoloos op het bordje van gezagvoerder Wilbert van Woerden kan leggen- zo maar zal laten schieten.

Verrassingen zijn dus absoluut niet uitgesloten tijdens dit gezellige samenzijn op zondag 3 maart in restaurant Oost, het voormalig kerkje Anno 1810, nog beter bekend als, althans in de terminologie van de spaarkas,  ‘de voormalige varkensmarkt van dominee in ruste Pierre Coppens’. Een andere vraag die zich opdringt is of de Roosendaalse stadsredactie van BN/DeStem nu eindelijk journalistiek genoeg van geest is om dit spektakelstuk bij te wonen en er op daverende wijze verslag van te doen. Tot op heden schitterde ‘De Wakkere Krant van West-Brabant’ onder leiding van de niet communicerende hoofdredacteur Hille van der Kaa eveneens voortdurend door afwezigheid. Hoewel er tot 16.00 uur absoluut niets te beleven valt in het oude kerkje aan de Bloemenmarkt, ooit mogelijk gemaakt door een gulle gift van Koning Lodewijk Napoleon, gaan de deuren reeds om 15.00 uur open. De achterban van de spaarkas gebruikt deze tijd doorgaans om zich stevig in te drinken, wat bepaald geen overbodige luxe is. Een stevige ondergrond is absoluut onontbeerlijk om de ‘humor’ van de spaarkas enigszins evenwichtig te kunnen verstouwen. Zeker nu de bijeenkomst grotendeels in mineur zal verlopen, liggen de grappen en grollen anders veel te zwaar op de maag.  Hoewel het woord ‘spaarkas’ anders doet vermoeden, is de toegang tot het merkwaardigste banksysteem van Roosendaal deze middag geheel gratis. Wel wordt geadviseerd al te jonge kinderen thuis te laten dan wel van alles afsluitende oordopjes te voorzien.  Een gewone spaarrekening brengt al lang vrijwel niets meer op, maar van deze spaarkas neem je toch altijd iets mee naar huis! Komt dus allen, wellicht ziet u onze burgemeester dan zoals u hem nooit eerder hebt gezien.