Vrijdag 6 april 2018

PVC BETREURT SLUITING KOOPJESHAL

Het bericht dat de Koopjeshal per 1 mei officieel de deuren sluit van het pand aan de Westelijke Havendijk komt gezien de snelle teloorgang niet bepaald als een verrassing, maar de sluiting van mijn favoriete winkel in Roosendaal stemt me natuurlijk wel uiterst verdrietig. Vanwege de grote betrokkenheid van de PVC bij eventuele alternatieve huisvesting heb ik dit bericht net als wethouder Toine Theunis uit eerste hand mogen ontvangen.  Het pand verkeert in een dermate slechte staat dat sluiting volgens adjunct-directeur Pascal de Klerk van Saver onontkoombaar was.  Zo zaten er gaten in het dak, waardoor het constant tochtte in het pand en dat kwam het werkplezier van de medewerkers niet bepaald ten goede.
De laatste verkoopdag is op donderdag 26 april. Wat er bij het sluiten van de deuren – De Koopjeshal is de laatste maanden alleen nog maar van 9.00 tot 12.00 uur geopend- nog aan koopwaar aanwezig is, mag door de bezoekers gratis worden meegenomen. Ik heb Pascal derhalve maar vast gewaarschuwd voor een ware stormloop.  Het woord ‘gratis’ werkt op echte Hollanders als een lap op een rode stier, wat volgens biologen overigens een fabeltje schijnt te zijn.  De Klerk heeft tevens laten weten snel op zoek te gaan naar een alternatieve huisvesting, want de populaire formule van de Koopjeshal (afgedankte spullen afgerekend op  gewicht) wil hij uiteraard niet loslaten. In afwachting van het Ei van Columbus worden de volwaardige Kringlopers, in de Roosendaalse situatie is dat Simple aan de Borchwerf, voorlopig uitgerust met een afdeling outlet. De Klerk verwacht daarmee de (vaste) klanten van De Koopjeshal opnieuw aan zich te binden.  Onderstaand mijn steunbetuiging aan het adres van De Klerk. 
Beste Toine en Jaap,

Bijgaand stuur ik jullie het persbericht dat we vandaag vanuit Stichting De Kringloper gaan verspreiden.
Mochten jullie daar nog vragen over hebben, dan hoor ik dat graag. Evenals tips voor een andere locatie.

Met hartelijke groet,

Pascal de Klerk
Adjunct directeur

Beste Pascal,
 
Vriendelijk dank voor deze persinformatie uit eerste hand.
Ik kan niet zeggen dat dit nieuws onverwacht komt, maar het stemt me wel triest.
Reken maar vast op een stormloop op die donderdag 26 april.
Het woord ‘gratis’ werkt op menigeen als een rode lap op een stier (al schijnt dit een fabeltje te zijn).
 
Zoals je wellicht weet, hebben Toine en ik de mogelijkheden van een nieuw cultuurhuis als alternatief voor het huidige Essentcomplex  onderzocht. Het Essentcomplex, zeg maar de buurman van De Koopjeshal, staat op de nominatie om verkocht te worden aan een commerciële partij.
 
Het staat zo ongeveer wel vast dat de huidige gebruikers van Mariadal verhuizen naar het Da Vinci aan de Bovendonk. De heemkundekring ziet dat positief in. De ‘bewoners’ van het Essentcomplex krijgen ruimtes aangeboden in de vroegere muziekschool, het huidige cultuurhuis deSuite. 
Wellicht liggen er voor De Koopjeshal mogelijkheden in het oude schoolgebouw van Da Vinci aan de Bovendonk. De vroegere LTS aan De Laan van België staat ook al geruime tijd leeg. Misschien is dat ook een mogelijkheid.
PS: Vergeet maar rustig de berichten over De Biggelaar als alternatief cultuurhuis. Dat was slechts luchtfietserij in verkiezingstijd. Net als Toine blijf ik nadenken over alternatieven. Het gemeentearchief aan de Markt staat ook al lange tijd leeg. Dat zou voor een Koopjeshal ronduit de beste vestigingsplaats zijn. Maar waarschijnlijk te prijzig.
 
Je ziet, ik blijf meedenken, want mijn favoriete winkel mag natuurlijk niet verloren gaan.
 
MVG,  Jaap Pleij, PVC Roosendaal