Donderdag 5 april 2018

MOTORBLOK VELT VLP AL SNEL MET EEN UPPERCUT

Achteraf bezien waren de bokshandschoenen die we van de organisatie moesten aantrekken bij het voorgesprek over het grote slotdebat in De Kring niet van symboliek ontbloot. Geheel in de lijn van de landelijke politiek hebben Roosendaalse Lijst, CDA en VVD stilzwijgend een motorblokcombinatie gevormd, waarbij het alleen maar de vraag is welke partij daar als vierde coalitiepartner bij mag aanschuiven. Vier jaar geleden werd de PvdA zonder enige hesitatie ingeruild voor de Socialistische Partij (SP). Nu de rook van de door Toine Theunis geleidde informatiebesprekingen is afgerond, blijkt dat de SP op zijn beurt plaats moet maken voor GroenLinks. Politieke argumenten zijn daar niet voor te bedenken. De SP heeft zich in die vier jaren een betrouwbare, loyale ‘regeringspartij’ getoond, Iets te loyaal zelfs, zeker waar het die Riek Bakker en Binnenstadsdirectie-idioterie betrof.
SP-wethouder Corné van Poppel oogstte terecht veel lof voor de afschaffing van de eigen bijdragen met betrekking tot het Persoons Gebonden Budget, maar het gehannes met de thuiszorg werd hem wel heel zwaar persoonlijk aangerekend. Wellicht ook door Theunis, die dit debacle mogelijk aangreep om rood in te ruilen voor groen. De politiek als zodanig heeft net als de kiezer helaas last van een korte termijngeheugen. De SP had zijn personeelsbeleid in ieder geval veel beter op orde dan GroenLinks. Toen Jan Peeters wegens persoonlijke redenen ontslag nam als GL-wethouder trad de reeds in Schiedam in opspraak geraakte Wil Vissers aan als zijn vervanger. Dat mondde uit in een volkomen mislukt wethouderschap, waar Vissers drie maanden later zelf een eind aan maakte. Als ze had afgezien van wachtgeld was haar ongetwijfeld veel lof toegezwaaid voor deze dappere, in de politiek overwegend ongebruikelijke stap. Vissers deed echter het tegendeel. Ze maakte juist volledig gebruik van de veel te ruime wachtgeldregeling. Pas na vijf jaar was de belastingbetaler van deze irritante kostenpost verlost. In de tussentijd is het nooit gelukt om Vissers elders aan te stellen. Als PVC-partijleider heb ik GroenLinks Roosendaal diverse keren tevergeefs uitgenodigd om een mea culpa te betuigen tegenover de Roosendaalse bevolking.  Meerdere verzoeken aan het landelijk partijbestuur in de persoon van Rik Grashoff om deze kosten aan de gemeente Roosendaal te vergoeden, zijn nooit beantwoord, laat staan gehonoreerd. GroenLinks en de SP beschikken beide over drie raadszetels. Getalsmatig is er dus ook geen reden voor de ruil op links. Het maakt immers niet uit of je twee zetels hebt verloren of twee gewonnen. Alleen het aantal behaalde zetels telt.
Net als vier jaar eerder in De Kring had voorman Arwen van Gestel van de VLP in de St. Jan aanvankelijk alle reden tot lachen. Uit de notulen van de informatieronde blijkt duidelijk dat de informateur, daarbij gesteund door de rest van het motorblok, zocht naar een reden om de VLP direct buiten spel te zetten. Die werd gevonden in de agressieve toon waarmee de VLP in de ogen van de informateur met name het laatste raadsjaar oppositie had gevoerd. Een lesje staatsrecht leert toch echt dat dit een van de belangrijkste kenmerken is van oppositievoeren. Achteraf is het daarom alleen om die reden te betreuren dat de VLP op 21 maart niet als grootste partij uit de bus kwam zoals het er in eerste instantie uit zag, waardoor ze het initiatief had gekregen bij de coalitievorming. Eerder signaleerde ik al dat Theunis en Van Gestel niet bepaald de grootste politieke vrienden zijn. Helaas zullen we nooit weten hoe dat had doorgewerkt in die onderhandelingen.
Als de Roosendaalse redactie van BN/DeStem een beetje creatief is ingesteld, wat ik gezien de ondermaatse wijze waarop ‘De Wakkere Krant van West-Brabant‘ verslag deed van de verkiezingscampagne ten zeerste betwijfel, zou ze de hoofdrolspelers nog een keer terug laten komen in De Kring om een vervolg te geven aan die overbekende foto met de bokshandschoenen. Al hoewel,  Toine Theunis die een fatale uppercut uitdeelt aan Arwen van Gestel, daarbij toegelachen door VVD-er Cees Lok, Klaartje Koenraad (GL) en Robert Breedveld (CDA,) leent zich meer voor een spotprent. Uiteraard vervaardigd door de talentvolle Eric Elich uit Bergen op Zoom, en absoluut niet door dat over het paard getilde zelfbenoemde kunstenaartje uit de Brugstraat. Wellicht is het hier beter om te spreken van een stootblok.  
De beleidsvoornemens geven eveneens aanleiding voor een brede frons. Theunis liet optekenen dat er meer uit de plannen van Riek Bakker gehaald moet worden. Wat?, is natuurlijk de grote vraag. Bakker heeft slechts een aantal onzinnige aanbevelingen gedaan, waar er slechts een van ten uitvoer is gebracht: een volkomen nutteloze ringweg in de binnenstad. Tengevolge waarvan cruciale wegen in de binnenstad maanden hebben open gelegen. Cees Lok, de verantwoordelijke bestuurder, kan moeilijk ontkennen dat er niet bepaald hard is gewerkt om de klus snel te klaren. Soms door overmacht.  Het was natuurlijk ook niet zo handig van Cees om dat karwei voor de wintermaanden op de planning te zetten.
Zoals ik reeds in een vroeg stadium zag aankomen, opteert Theunis zelf voor de portefeuille cultuur, wat hem in staat stelt om zonder verdere bestuurlijke bemoeienis het Cultuurhuis Roosendaal te realiseren. De motie van Ton Schijvenaars om een studie te laten verrichten naar de mogelijke omvorming van de Biggelaar tot een cultuurcentrum, die tegen iedere logica in door  de vorige gemeenteraad is aangenomen, zal waarschijnlijk snel de prullenbak in gaan. Over dat punt waren Theunis en ik het snel met elkaar eens. De vroegere muziekschool deSuite wordt het nieuwe onderkomen voor de huidige ‘bewoners’ van het vroegere Essentcomplex op het Kadeplein. Het Da Vinci aan de Bovendonk gaat onderdak bieden aan de heemkundekring, videoclub ERSA, de modelspoorbouwvereniging en het Centrum van Molinologie van John Verpaalen. Beide complexen behoren tot het gemeentelijk vastgoed.  Dat plan is dus veel realistischer dan het Biggelaar Cultuurhuis, dat momenteel in handen is is van een commerciële partij. Bovendien heeft eigenaar Carlo Lambregts van het City Theater laten weten dat De Biggelaar vanwege de bouw ongeschikt is als bioscoop. Dat zal voor andere theatervoorzieningen niet anders zijn.  Schijvenaars pleitte in zijn afscheidswoord nog voor meer sociocratie in de gemeenteraad, een bestuursvorm die uitgaat van gelijkwaardigheid van individuen, en wat in de praktijk neerkomt op ‘de medemens regeert’. Zonder dat de partij een reële kans heeft gehad om te laten zien wat ze bestuurlijk in huis heeft, is de VLP meteen op een zijspoor gezet. Deze medemensen regeren dus sowieso niet. Dat levert niet alleen een vieze smaak op, maar je vraagt je af waarom de kiezer de volgende keer nog naar de stembus zou gaan als de eennagrootste partij bij voorbaat al niet mee mag doen. Door de ondemocratische onwil tijdens het informatieproces om recht te doen aan de kiezersuitspraak gaat het nieuwe College van B&W meteen al onder een ongunstig gesternte van start. Als het aan Theunis ligt – en aan hem ligt het, de rest heeft zich daar al lang bij neergelegd- wordt het wederom een bestuursploeg met vijf wethouders. Vier jaar geleden leidde dat tot een wat gekunstelde constructie, waarbij de RL een meerderheid in het college kreeg dankzij de aanstelling van een 0,6 wethouder. Dat veredelde pretpakket had Theunis er net zo goed  zelf bij kunnen doen, maar hij wilde op kosten van de belastingbetaler recht gedaan zien aan de verkiezingsuitslag. Tsja, toen wel. Logica is nu eenmaal een rekbaar begrip, zeker in de politiek!