Donderdag 8 maart 2018

CULTUURCLUBS NAAR DA VINCI SCHOOL EN CULTUURHUIS

De kogel lijkt door de kerk voor de nu nog in het vroegere Essentcomplex en Mariadal gevestigde cultuurverenigingen. Wethouder Toine Theunis is vastberaden om de huidige gebruikers van Mariadal onder te brengen in de leegstaande Da Vinci School en die van het Essentgebouw in de voormalige muziekschool deSuite, tegenwoordig aangeduid als Het Cultuurhuis. Hij heeft zich nogal gestoord aan politici die in zijn ogen zo maar wat roepen. ‘De Biggelaar is gesuggereerd, maar dat is financieel onhaalbaar. Daarnaast is het pand daar helemaal niet geschikt voor. In De Biggelaar moeten gewoon weer winkels komen’.   Theunis begrijpt ook niet waarom school De Fakkel zo vaak genoemd is in het voortraject. ‘Degenen die dat hebben gesuggereerd, hebben het schoolgebouw niet eens van binnen gezien. Da Vinci is gewoon de beste optie voor de filmclub Ersa, de modelspoorbouwclub, de heemkundekring en niet te vergeten de stichting Levende Molens. Er is daar voldoende parkeergelegenheid en achter het schoolgebouw ligt een fraaie tuin, waar deze verenigingen ook hun voordeel mee kunnen doen’. 
In het Cultuurhuis hebben de toneelverenigingen de beschikking over de muziekzaal, die naast concerten ook uitermate geschikt is voor toneelopvoeringen (Theater Reflex heeft hier in een grijs verleden een aantal voorstellingen gespeeld, JP). Met de binnentuin kan ook meer gedaan worden dan nu het geval is. Plaats er een koepel overheen en je hebt er een prachtige publieksruimte bij. De gemeente heeft nogal wat panden in bezit waar een nieuwe bestemming voor gevonden moet worden. Op deze wijze zijn de cultuurverenigingen voorlopig uit de brand. Niets is eeuwig, maar een contract voor zeker tien jaar moet tot de mogelijkheden behoren. Dat geeft alle partijen in ieder geval de tijd om in alle rust naar andere oplossingen te zoeken. Eind februari hebben we met deze aspirantgebruikers een kijkje genomen in het Cultuurhuis en de reacties waren eensgezind positief. De theaterdiscipline is een waardevolle aanvulling op de huidige muziekfunctie en het teken- en schilderonderwijs. We moeten alleen nog een oplossing zien te vinden voor de decoropslag en de uitgebreide toneelgarderobe. Dat lijkt me echter geen onoverkomelijk probleem. Ik ben zeer optimistisch gestemd, beide opties lijken haalbaar. Na enkele kleine ingrepen kunnen de Mariadalbewoners in de tweede helft van 2018 verhuizen naar het Da Vincigebouw. Het is de bedoeling dat ze voor december weg zijn uit Mariadal, tijd genoeg dus’, aldus Theunis die er geen twijfel over laat bestaan dat het Essentcomplex een gesloten boek is voor de cultuursector. ‘Wellicht is er een kleins kans dat de nieuwe ontwikkelaar toch mogelijkheden ziet voor cultuuractiviteiten, maar daar kunnen de verenigingen beter niet hun hoop op richten’. 
De inschrijftermijn voor het Essentgebouw is bijna gesloten. De wethouder benadrukt dat hij niet automatisch voor de hoogste bieder zal gaan. ‘Wat de aspiranteigenaar met het complex voor ogen heeft, weegt ook zeer zwaar mee in de beoordeling. Aan het uiterlijk van het gebouw mag niet getornd worden. Het is een dwingende voorwaarde dat het zijn karakteristieke uitstraling blijft behouden. Theunis betreurt het dat er voor de huisvesting zo gemakkelijk voorbij gegaan wordt aan de vele buurthuizen die Roosendaal rijk is. ‘Toen een van de orkesten besloot te verhuizen van ’t Dijksteeke naar het Cultuurhuis kwam dat de gemeente op felle kritiek van het buurthuisbestuur te staan. ‘Dat geeft wel aan dat het verenigingsleven nog steeds zeer welkom is in de laagdrempelige buurthuizen. Ik geloof eerlijk gezegd niet dat een groot verenigingsgebouw alle heil zal brengen. Laat de verenigingen gewoon naar de mensen toe gaan’.
Dat zal ook samenvallen met de ontwikkeling van Stadsoevers. Na een lange aanloopperiode gaan de burgers hier eindelijk iets van merken. ‘Kort na De Draai van de Kaai en de Kermis gaat de schop ten langen leste de grond in. Toekomstige bewoners van dit nieuwe stadsdeel dat deel gaat uitmaken van de Westrand waren ’s avonds welkom in het Innovitapark waar ze door Theunis en diverse beleidsambtenaren werden bijgepraat over de actuele stand van zaken. ‘De werkzaamheden op de Wipwei lopen voorspoedig. Alle woningen aldaar zijn reeds vergeven, de gemiddelde leeftijd van de bewoners komt zo rond de 35 jaar te liggen, wat natuurlijk een frisse start is voor zo’n nieuw stadsdeel. Wonen aan De Vliet wordt straks een feest’. In de Zwaaikom, oftewel het centrum van Stadsoevers, wordt in de tweede helft van 2018 een groot aantal appartementen gerealiseerd. De ecologische verbindingszone strekt zich straks uit van het Kadeplein tot de Jan Vermeerlaan. Dit gebied belooft een hotspot te worden voor de natuurliefhebber en de recreant. Het Scherpdeel, dat nu nog met de rug naar Stadsoevers is gekeerd, krijgt een parkfunctie. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden uiterlijk in 2020 zijn afgerond. Een met zorg samengesteld animatiefilmpje gaf de bezoekers een indruk van wat ze te zien krijgen als ze in dat jaar Stadsoevers binnenrijden.