Maandag 26 november 2018

ONDERDOORGANG PARROTIA WORDT EINDELIJK AANGEPAKT

Ze heeft er een tijd op moeten wachten, maar eindelijk wordt de wens van Riet van den Beemd, geuit bij de heropening van Parrotia, gehonoreerd. De unheimische onderdoorgang die Markt en Emile van Loonpark met elkaar verbinden, wordt door het gemeentebestuur en Alwel grondig aangepakt. De oproep van Riet leidde tot diverse raadsvragen die resulteerden in een aantal afspraken.
‘Er is gekeken naar de verlichting. AlWel neemt maatregelen met betrekking tot de verlichting; in eerste instantie door de ondergang opnieuw te laten schilderen en hiervoor lichtere verf te gebruiken die het licht beter reflecteert. Daarna wordt gekeken of het nog nodig is andere verlichting te gebruiken.  AlWel bespreekt met gebruikers de mogelijkheden om de vindbaarheid van de nieuwe ingangsdeur te verbeteren door bij voorbeeld plaatsíng van bloembakken of paaltjes met rood koord aan weerszijden van de ingang.  AlWel past de verlichting van het pand aan de achterzijde aan de binnenkant aan zodat de achterkant aan de parkzijde minder onveilig aanvoelt.  AlWel zorgt voor een efficiëntere schoonmaak van de wandschildering. De gemeente op haar beurt heeft toegezegd  intensiever toezicht te houden op zwerffíetsen en zwerfafval. Straathoekwerkers gaan in gesprek met de groepen hangjongeren die zich aan de achterzijde van het pand, ter hoogte van Ons Marie, ophouden.  Maandag 14 januari hebben gemeente en AlWel een vervolgoverleg om de stand van zaken door te spreken. De PVC kan zich wel in de plannen vinden, maar heeft beide partijen verzocht in dat gesprek ook de mogelijkheid van het verwijderen van de elektriciteitskast naast de entree van de Marktstede (een beruchte hangplek) te onderzoeken, en net als Halderberge over te gaan tot het aanleggen van rozenparkjes rond de ondergrondse containers in het Emile van Loonpark, ter bestrijding van het zwerfafval. De PVC heeft geconstateerd dat dit onder meer in Rotterdam uitstekend werkt.