Zondag 22 april 2018

SCHILDERIJ SCHELTEMA TALISMAN VOOR VRIJWILLIGERS

Wederom mocht Cor Verbogt in zijn hoedanigheid als voorzitter van het comité ‘Roosendaal 750 Jaar’  zondag een cadeau in ontvangst nemen. Als onderdeel van het jaarlijkse Feest voor de Vrijwilligers, dat deze keer in De Kring werd gehouden, werd een talisman in het leven geroepen, bestaande uit een schilderij van galeriehouder en cultuurprijswinnaar 2016, Benjamin Scheltema. Het betreft hier een zogeheten ‘doorgeefschilderij’, dat elk jaar aan een wisselende vereniging of instelling in beheer wordt gegeven. ‘Roosendaal 750 Jaar’ mag als eerste als zodanig optreden.
Een logische keuze, in de ogen van de organisatie. ‘Er zijn hier circa 750 vrijwilligers aanwezig, bovendien vieren we naar een keer het 750-jarig bestaan, we hoefden hier dus niet lang over na te denken’. Verbogt toonde zich zeer verguld met dit eerbetoon.  ‘Het is eigenlijk een soort Louis Davids Ring, met dien verstande dat daar geen limiet op staat.  Als stichting hebben we al veel geluk op ons pad getroffen. Dat gunnen we anderen straks graag ook’, aldus Verbogt, die nog geen idee heeft waar het schilderij komt te hangen. ‘In ieder geval op een goed zichtbare plek waar veel mensen samen komen. Dan denk ik dus in de richting van de schouwburg of het Stadskantoor. Maar daar komen we heus wel uit”. Hoewel er al enkele festiviteiten in het kader van dit jubileum de revue zijn gepasseerd, zoals diverse erfgoedlezingen en de historische kermis op de Markt/Tongerloplein, kijkt Verbogt vooral uit naar de feestweek met veel optredens van Roosendaalse artiesten die van 21 t/m 30 september gepland staat.
Niet veel later konden alle 750 vrijwilligers zich in de foyer aan het kunstwerk van Scheltema vergapen. De vrijwilligers werden na  binnenkomst in de grote zaal van De Kring muzikaal onthaald door het deftige zwarte bolhoedengezelschap IQ Aarmoeinieke, waarvan de vroegere legendarische voorman Frans van der Groen nog steeds moederziel alleen aan het plafond van restaurant Over De Tong hangt. Het was een verademing om weer eens het zogeheten ‘vrij zitten’ (geen besproken plaatsen) te mogen ervaren in De Kring. Ondanks dat er geen steekhoudende argumenten zijn te bedenken voor het betuttelende besproken plaatsen-systeem en het ‘vrij zitten’ alleen maar voordelen biedt, wordt er ook het komende seizoen niet aan het bestaande systeem getornd. En dat is niets minder dan een gemiste kans om het publiek eindelijk het gevoel van theatrale vrijheid te geven dat het al zo lang moet ontberen.  Het podiumprogramma bestond slechts uit een aantal gesprekjes met vertegenwoordigers van diverse instellingen en een aantal vrijwilligers.  De gemeente Roosendaal was vertegenwoordigd door de wethouders Corné van Poppel (SP) en Saskia Schenk (Roosendaalse Lijst). Beiden nemen op 17 mei afscheid van het pluche, om plaats te maken voor de nieuwe coalitie van RL, CDA, VVD en GroenLinks. De SP is zonder enige reden voor GroenLinks ingeruild, ondanks dat beide partijen met drie zetels zijn vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Jammer dat de presentator (Kristel de Laat) niet bekend is met de lokale situatie, anders zou dit ongetwijfeld aanleiding zijn geweest voor een aantal pittige vragen aan mevrouw Schenk. Wel maakte De Laat een eind aan het vooroordeel dat vrijwilligers grotendeels uit vijftigers en zestigers bestaat. De 83-jarige mevrouw De Klerk vormde deze middag de bovengrens, de pas zestienjarige Linda (of Lisa) demonstreerde dat de jeugd echt niet alleen voor zichzelf leeft. Maar in alle eerlijkheid moest wel vastgesteld worden dat Linda tot een kleine minderheid behoort. Saskia Schenk vond dat niet zo onlogisch. ‘Er komt heel wat af op de jeugd tegenwoordig. Ik kan me best voorstellen dat je als zestienjarige nog niet zo met vrijwilligerswerk bezig bent, al ben ik natuurlijk zeer blij met jongeren als Linda. Maar je ziet over het algemeen dat wanneer ze eenmaal een beetje gesetteld zijn bij de vereniging van hun keuze jongeren al gauw bereid zijn om klusjes te verrichten, zoals bardiensten draaien’. Uiteraard werden de wethouders ook naar hun eigen vrijwilligersactiviteiten gevraagd. Van Poppel was voor zijn lidmaatschap van het College van B&W actief binnen de buurtpreventie, en bij zijn werkgever, Ziekenhuis (toen nog) Franciscus, was hij een zeer enthousiast medewerker van de ziekenomroep Oei Oei. Schenk bleek zich nuttig te hebben gemaakt binnen de medezeggenschapsraad van school en sinds haar wethouderschap houdt ze zich bezig met knottenwilgen. Directeur Jan-Hein Sloesen van De Kring, werd gevraagd naar zijn ervaring met de vrijwilligers van De Kring. ‘Zonder vrijwilligers zou het Cultuurcluster in deze vorm niet kunnen bestaan. Reken maar uit, we hebben circa vijftig vrijwilligers in alle geldingen van de organisatie, waar slechts 28 betaalde medewerkers tegenover staan. Zonder deze vrijwillige inbreng zou museum Tongerlohuys niet meer open kunnen gaan voor het publiek en de schouwburgkaartjes zouden gemiddeld 7,50 euro duurder uitvallen. Ik kan rustig stellen dat de vrijwilligers het gezicht zijn van de organisatie in de richting van het publiek. Uiteraard brengen we onze waardering voor deze onbaatzuchtige inzet tot uitdrukking in natura. Zo kunnen ze desgewenst diverse cursussen volgen en met partner mogen ze ook geregeld een voorstelling gratis bezoeken’. Na dit ruim een uur durende podiumprogramma werden de bezoekers ‘losgelaten’. In de kleine zaal waren diverse ondernemers uit de verwenindustrie actief die belangstellenden een gratis behandeling aanboden. In de foyer vermaakten de bezoekers zich met levende muziek, en ook konden ze met Jan-Hein Sloesen mee op excursie door de ‘krogten’ van De Kring. Met veel trots lichtte de directeur een klein tipje van de sluier van het programma voor het nieuwe seizoen op. De theaterbrochure wordt begin mei uitgebracht.